به گزارش روابط عمومی انجمن : 

سید جلال موسوی در نشستی با مدیر کل دفتر فنی و حمل و نقل استانداری قزوین ضمن تبریک سال نو از همکاری ویژه این دفتر با تشکلات حمل و نقل در سنوات گذشته تقدیر و تشکر بعمل آورد.

 رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان قزوین بابت ایجاد همکاری و هماهنگی ملموس فی مابین دستگاههای تخصصی حمل و نقل استان ابراز خوشنودی نمود و از لزوم رسیدگی فنی موضوعات توسط دستگاه های متولی  با همکاری تشکلات حمل و نقل به منظور پیش گیری از تبدیل شدن موضوعات فنی به مسائل امنیتی سخن گفت و برنامه های آتی انجمن کامیون داران را به استحضار این مقام مسئول رساند.

آقای مهندس پیرمرادی نیز همکاری متقابل را لازمه توسعه همکاری های فی مابین دانست و با درخواست رئیس انجمن صنفی کامیون داران مبنی بر دعوت از این انجمن جهت شرکت در جلسات شورای ترافیک استان و کمیته فنی ذیل این شورا و همچنین تعیین نماینده ای ثابت جهت حضور در جلسات مرتبط به کامیون داران موافقت نمود.