به گزارش روابط عمومی انجمن : 

سید جلال موسوی رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان قزوین طی نشستی مشترک با آقای یزدی ریاست سرپرستی بانک توسعه تعاون استان قزوین و آقای لطیفی رئیس اداره اعتبارات این بانک ضمن تبریک سال نو در خصوص تسهیل تامین تسهیلات مورد نیاز اعضای محترم (کامیون داران) مذاکره نمود.

جناب آقای یزدی ریاست محترم سرپرستی بانک توسعه تعاون با توجه به ارادت قبلی نسبت به آقای موسوی و آگاهی از ظرفیت اعضای محترم انجمن دستورات لازم مبنی بر همکاری حداکثری با انجمن را به روسای شعبه مرکزی و اداره اعتبارات را صادر نمود.