سیزدهمین کمیسیون تخصصی حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق تعاون استان با موضوع رسیدگی به مشکلات وانت بار تشکیل گردید.

در این جلسه از سه نفر از رانندگان نمونه با ارائه لوح سپاسی تقدیر بعمل آمد.

 

تقدیر از تنها راننده وانت خانم ، مجوز فعالیت جاده ای با ارائه لوح سپاس به مناسبت هفته حمل و نقل و رانندگان در سیزدهمین کمیسیون تخصصی حمل و نقل گمرک و ترانزیت استان قزوین.