باید مقابل فعالیت غیر قانونی تاکسی های اینترنتی گرفته شود

 

 احد چگینی رئیس کمیسیون حمل و نقل و امور زیربنایی در جلسه پارلمان محلی به فعالیت غیر قانونی تاکسی های اینترنتی اشاره کرد و توضیح داد:

به گزارش روابط عمومی کانون:

 لایحه تاکسی های اینترنتی که در حال حاضر یکی از مباحث مطرح روز است به کمیسیون حمل و نقل ارجاع شده بود که این موضوع در چهار جلسه متوالی و فوق العاده کمیسیون ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.

 احد چگینی ضمن تبریک روز حمل و نقل گفت: شریان حیاتی اقتصاد هر جامعه‌ای حمل و نقل است یعنی اگر سیستم حمل و نقل نباشد هیچ کالا و مسافری به مقصد نمی رسد. با توجه به همین نکته باید گفت توجه به زیرساخت  توسعه حمل و نقل یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.

 سازمان تاکسیرانی لایحه مبنی بر تدوین آیین نامه ای برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی آورده است.

 با توجه به این لایحه هر شرکتی که خواستار شروع به فعالیت است باید حداقل  ۱۰ دستگاه تاکسی داشته باشد و اگر در مدت دو ماه توانایی ادامه کار نداشت سازمان مجوزش را باطل خواهد کرد.

 بعضی از این شرکت‌ها که در شهر اقدام به جذب راننده میکنند فعالیت آنها غیرقانونی است و در همین راستا لایحه ای با حضور کارشناسان و هیئت مدیره تاکسیرانی مورد بررسی قرار گرفته است

  تضمین حسن انجام کار برای این کار باید متقاضی تضمینات لازم را بدهد، هر شرکت که اقدام به فعالیت می کند باید تا سقف ۱۰ میلیون تومان وصیغه تحویل دهد و بابت اضافه کردن هر تاکسی باید تا سقف ۲۰۰ هزار تومان برای ضمانت نامه به سازمان تاکسیرانی پرداخت کنند.

 

 نکته دیگری که مورد بررسی قرار گرفت هزینه پرداختی به سازمان تاکسیرانی است که از ۱۳ درصد هزینه‌های در نظر گرفته شده باید ۱۰ درصد از آن سازمان تاکسیرانی پرداخت شود.

 سازمان تاکسیرانی باید تا تعیین و تکلیف نهایی موضوع از ادامه همکاری با شرکت اینترنتی (جابه‌جا) خودداری کند و هم‌چنین در اسرع وقت به طرح شکایت از شرکت های اینترنتی فاقد مجوز در مراجع قضایی اقدام و نتیجه به شورا ارائه شود. در صورت عدم مشارکت آژانس ها و تاکسی های سطح شهر ، سازمان تاکسیرانی راسا نسبت به تاسیس شرکت اینترنتی ارائه دهنده خدمات اینترنتی جهت حضور فعال در این بخش اقدام نماید.

 احد چگینی به وضعیت ترافیکی نسیم شمال اشاره کرد و گفت:

 راه حل مشکل آسفالت جاده نسیم شمال باید اساسی حل شود آن‌هم به این صورت که ابتدا باید این مسیر گودبرداری و با بتن مسلح زیر سازی شده بعد آسفالت شود و برای این کار محور جایگزین برای انتقال ترافیک وجود  دارد و حدفاصل بلوار میرزا کوچک خان تا سه راهی کندر جاده یک مسیر بین باغستانی وجود دارد که به دوراهی همدان می‌رسد.

 می‌توان این مسیر را بست و ترافیک را از سر نسیم شمال به سمت شیشه چی هدایت و از آنجا به دوراهی همدان انتقال دهیم و در آنجا زیرساخت‌های لازم را برای باز نمودن مسیر فراهم کنیم.