گزارش مختصری از گرهمایی رانندگان وانت در روز جمعه  مورخ 96/9/3  

به گزارش روابط عمومی کانون:

به محض اطلاع از قطع یارانه بیمه تامین اجتماعی تعدادی از رانندگان وانت قزوین ، با هماهنگی با معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری قزوین و نمایندگان مردم شریف قزوین در مجلس شورای اسلامی ، جلسه ای مشارکت چند صد نفر از رانندگان وانت فعال در حمل و نقل جاده ای قزوین برگزار شد .

در ابتدای جلسه آقای محمدی رئیس انجمن صنفی رانندگان وانت به تشریح مشکل بیمه تامین اجتماعی پرداخت و توضیحاتی در خصوص پیگیری های انجام شده ارائه داد و دلیل برگزاری فوری این جلسه را پیشگیری از قطع بیمه سایر رانندگان اعلام کرد .

وی عدم برقراری و قطع بیمه تامین اجتماعی ، نداشتن سهمیه سوخت و هزینه زیاد اخذ مجوز فعالیت و کارت هوشمند را اصلی ترین مشکل رانندگان وانت برشمرد و تقاضای رسیدگی عاجل موضوعات فوق را از مسوولین استان نمود .

در ادامه جلسه تعدادی از رانندگان به بیان مشکلات خود پرداختند و اعتراض شدید خود را به قطع بیمه تامین اجتماعی تعدادی از همکاران را اعلام داشتند .

سپس خانم سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم شریف قزوین در مجلس شورای اسلامی با تماس تلفنی با نصیری مدیر کل تامین اجتماعی موضوع بیمه رانندگان وانت را پیگیری نمود و از مدیریت تامین اجتماعی خواست تا موضوع را به فوریت پیگیری نماید .

در ادامه آقای حاج داود محمدی دیگر نماینده مردم شریف قزوین در مجلس شورای اسلامی ، وعده پیگیری جدی موضوع را داد  و گفت اگر مشکل در استان باشد به فوریت حلش می کنیم و اگر در سطح استان نباشد در مجلس و وزارت خانه آنرا به جدیت پیگیری می کنیم .

در این جلسه تعدادی از رانندگان به عنوان نماینده مشخص شدند تا با همراهی آقای محمدی و دیگر اعضای هیات مدیره موضوع را پیگیری نمایند.